PRIVATLIVSPOLITIK

Erklæring om databeskyttelse

Beskyttelse af personlige data har stor betydning for os, og dit privatliv er noget vi tager meget alvorligt. Også på internettet. Derfor har vi nogle retningslinjer på vores klinik, der omhandler hvad vi indsamler af data, hvad vi bruger det til, samt at vi ikke videregiver personlige data til tredjeparter. De er beskrevet nedenunder, hvor man også kan finde information om, at man altid har adgang til at tilgå sine oplysninger, og at man til enhver tid kan kontakte os for at få opdateret eller slettet disse.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet. 

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.  Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Hvad indsamler vi på hjemmesiden?

Det følgende afsnit handler om indhentning, behandling og anvendelse af data.

Vi indhenter personlige oplysninger som gammelt journalmateriale via EDI-portalen

Alt dette indhold er krypteret, og det er kun vores IT ansvarlige som har adgang til dette, og det slettes automatisk efter 30 dage.

E-mail

Vi anbefaler at du ikke sender fortrolige oplysninger over mail, da vi ikke kan garantere sikkerheden der. Så hvis du eksempelvis skal sende CPR-nummer, ser vi helst, at du ringer til os i stedet for, eller bruger vores krypterede bestil tid formular på hjemmesiden. 

Generelt

Ved besøg på vores hjemmeside lagres oplysninger i form af cookies som bruges til statistiske formål. Cookies er små tekstfiler der lagres på din computer. Her registreres blandt andet dato og tidspunkt for hvornår hjemmesiden er blevet tilgået, hvilket medie der er blevet brugt samt IP-adressen. I perioder gør vi også brug af et heatmap, for at optimere vores hjemmeside bedst muligt for vores patienter.

De indsamlede informationer bruges til optimering og vil som alt andet ikke blive videregivet til tredjeparter.

Behandlingen af oplysninger er lavet på følgende lovmæssige grundlag:

Berettiget interesse

Vi gør muligvis brug af dine oplysninger af berettiget interesse. Det er eksempelvis i forhold til at give dig det bedst mulige indhold på vores hjemmeside og til at promovere vores tjenester samt indholdet på vores hjemmeside og til administrative formål.

Ingen videregivelse af personlige oplysninger til tredjeparter

Vi deler ikke nogen af vores oplysninger med tredjeparter og har ikke data udenfor EU.

Ret til indsigt, rettelse eller sletning

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig. Dertil er det også altid muligt at kontakte os og få opdateret eller slettet data, hvis du ønsker det. Se kontaktmuligheder nedenunder.

Udover disse områder har du som bruger også ret til at blive underrettet, hvis der skulle ske noget med dine personlige oplysninger. Hvis der skulle ske et databrud, vil du blive kontaktet indenfor 72 timer.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende ovenstående. Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til + 45 47312611 for at høre mere. Hvis du kontakter os via mail, må du meget gerne angive, hvad det drejer sig om i emnefeltet.